Mobile Menu

Hoe gaat Flennie Helpt te werk?

Werkwijze

Door het aanleren van administratie- en ordeningssystemen en het coachen op momenten dat je vastloopt, maar vooral door samen met jou de handen uit de mouwen te steken, help ik bij het blijvend creëren van rust, overzicht en ruimte voor een comfortabeler, gezonder en gelukkiger leven.

En vaak krijg je de smaak te pakken en ga je nog even door zodra ik weg ben!
Het is de bedoeling dat je met mijn hulp weer helemaal zelf de controle krijgt over de situatie thuis, op het werk en in je hoofd.

1 Kennismakingsgesprek

Na onze eerste kennismaking via telefoon of email kom ik voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek bij jou thuis of op je werkplek waar de problemen zich voordoen.
In 1 uur tijd bespreken we alle zaken die goed gaan, de zaken die beter kunnen, en de zaken waar je mijn hulp voor zou willen inschakelen.
We maken een rondje door het huis en op basis van dit gesprek zal ik een plan van aanpak voorstellen, een tijdschema voorleggen en bespreken wij de kosten.
Dit voorstel zal ik jou via de email toesturen en je hebt vervolgens een week de tijd om te beslissen of je met mij aan de slag wilt.
Indien we tot een akkoord komen gaan we samen aan het werk.

Flennie

2 Werkafspraken

Een werkafspraak duurt 3 uur, tenzij anders overeengekomen.
Tijdens de werkafspraken steken we samen de handen uit de mouwen! Verder geef ik praktische adviezen en tips en begeleid ik jou via persoonlijke coaching en mijn simpele stappenplannen om jouw huishouden en/of administratie blijvend te organiseren en te ordenen. Jij beslist zelf over jouw spullen, ik stimuleer en help bij het maken van keuzes.
Gaande weg brengen we een structuur aan die voor jou werkt en help ik bij het blijvend creëren van rust, ruimte en overzicht voor een comfortabeler, gezonder en gelukkiger leven.

Aan het eind van iedere werkafspraak bekijken we welke doelen bereikt zijn en of er nog vervolgafspraken nodig zijn.

3 NAZORG

Twee weken na de laatste werkafspraak zal ik telefonisch contact opnemen. Er is dan gelegenheid om vragen voor te leggen. Indien daar behoefte aan is kan ik verdere ondersteuning geven via een vervolgafspraak, telefonische- of emailcoaching. Een onderhoudscontract valt ook onder de mogelijkheden.

Een schriftelijke evaluatie is altijd mogelijk.